đặt phòng trực tuyến

Nhận phòng: Trả phòng:
Người lớn:
Trẻ em:
Mã khuyến mại:

hỗ trợ trực tuyến

đang trực tuyến

Hiện có 1 khách Trực tuyến

Contact Us

Địa chỉ:
Thuan An Town, Phu Vang District
Thua Thien Hue Province
Vietnam
Điện thoại: +84.54.395 6666
Fax: +84.54.395 6589

Contact Form