đặt phòng trực tuyến

Nhận phòng: Trả phòng:
Người lớn:
Trẻ em:
Mã khuyến mại:

hỗ trợ trực tuyến

đang trực tuyến

Hiện có 3 khách Trực tuyến

SPECIALS

30% DISCOUNT

Sole Delight Foot Treatment (1 hour) 24 USD
Foot Beauty Ritua (1 hour) 24 USD
Coffee Scrub (1 hour) 32 USD
Purifying Scrub (1 hour) 32 USD
Tamarind Scrub (1 hour) 32 USD
Honey & Sesame Scrub (1 hour) 32 USD
Herbal wrap (1 hour) 32 USD
Botanical Wrap (1 hour) 32 USD
Turmeric & honey Wrap (75 mins) 32 USD
Harmony (3 hours & 30 mins) 65 USD
Pure Indulgence (4hours & 10 mins) 75USD
Couple's Delight (4 hours & 40 mins) 140 USD
Back Cleansing Treatment (30 mins) 18 USD
Silky Smooth Hands (1 hour) 18 USD